Jezdec Pozitivní Apokalypsy

 

výstava: 10. 5. – 23. 6. 2019

kolektiv kurátorů: Jakub Adamec, Caroline Krzyszton, Michal Novotný, Marius Konvoj

Marius Konvoj ve Futuře otevírá aktivizující butik Jezdec Pozitivní Apokalypsy. Konvoj ti bude vyprávět příběh o tom, kdo jsi ty a co je společnost. Příběh o tom, že jsme prodaná generace. Marius Konvoj je němým hlasem přírody a lidu, tedy i této prodané generace. Má na mysli generace Y a Z. Ač si to v současnosti tato generace neuvědomuje, nechce připustit, nebo spíše stále zoufale hledá své místo ve společnosti, světě. V současnosti pomalu na veřejnost prosakují informace o tom, kde jsme, co jsme způsobili my a generace lidí před námi a že nemáme vlastně žádnou udržitelnou budoucnost. Že žijeme se vztahovými, osobními, společenskými, peněžními, ekologickými dluhy. Má generace to nemůže vidět, protože se narodila a žije ve vakuu jistot, o kterých nás starší generace stále přesvědčuje a podporuje tím naše nevědomí. Bude lépe. Marius Konvoj bere strast jako fakt, který musí, aniž by se zhroutil nebo rezignoval, přijmout. Uvědomil si, že jede na vlně pozitivní apokalypsy a začal projevovat skryté paradoxy života. Z hlubokého celoživotního zkoumání těchto životních paradoxů vyplynuly tři pilíře – mementa.
Prvním z nich je nutnost říci jasně starší generaci, že nebudeme platit jejich dluhy. Rok 1986 je memento environmentálního dluhu. Druhé je otevření svého nitra-ega soucitu skrze pochopení svého místa na Zemi a důsledků našeho konání. Rok 2012 je mementem neoega. Třetí je vytvoření ekonomiky nuly, která absorbuje všechny dluhy a všechen volný kapitál. Rok 2030 je mementem ekonomiky nuly.

„Nejvíce bych chtěl, aby lidé tento příběh pochopili a vcítili se do něj. Odnesli si kousek tohoto příběhu s sebou do svého vlastního života. Aby se i oni samotní stali jezdci Pozitivní Apokalypsy.” Marius Konvoj je tak prostředník neoegoista, jenž spolupracuje s ostatními umělci. Ten, který tvoří, tedy je. Je utopistou, který věří v dobro.

Všechny vystavené kusy jsou na prodej.

Více na webu galerie Futura 

 

The Rider of The Positive Apocalypse