Kde všude měl Marius Konvoj výstavy, jak se jmenovaly, o čem byly a i nějaké úspěchy a rozhovory zde

Zde se zhmotňuje poslední mutant hrdina. Projekt hledající smysl. Životní koncept přesahující život tvůrce – konec individuality. Vše se mění a nic není stále. Vše je v neustálém procesu. A ač je to nemožné, tak je vše dobré. Cítíme to stejně. Poznáš to až obrátíš Ego. Šiř dobro, kritizuj, tvoř, zůstaň svobodný! Všechnu moc imaginaci!


+MARIUS KONVOJ+ Last mutant hero. Audio-visual project seeking the reason. Living life in excess of the actual concept of a creator. Everything changes and nothing is forever. . . everything is in the process. Fail to meet your expectation, but we feel it as well.


odkud co pochází a jaký má co význam

Volelove jsou přátelé
Marius Konvoj je mise
Karaoke Konvoj je radost 
Konzum nirvána je místo
Neoego je pohled na ego z druhé strany
Nonstop je ukřižování duše
Osudí je o cestě duše
0 je boží číslo
Smrtí to nekončí

Ideal