Záznam zde

On-line z AVU: Václav Bělohradský – o post-společnostech