Marius Konvoj jako autor a Jakub Adamec jako kurátor. Tato dvojce se Cheechaaku účastní každý rok v různých rolích. Na letošní zimní edici vymysleli výstavu a taky v pátek zahrají I LOVE 69 POPGEJU. Zimnichaak, který produkoval Cheechaak tips, se pořádl ve Futře.

Marius Konvoj: #neoegoact

neo: nový, novo- ego: já; centrum osobnosti
act/akt: čin, výkon; dějství
neoego: nový pohled na centrum osobnosti, hloubková revize jáství, objektivizované hledání jednoty s citem pro jedinečnost bytí
neoegoact: výsledné činy, hodnoty, postoje, chování vycházející z revize jáství

Marius Konvoj je angažovaný umělec, o tom není pochyb. Má angažované umění smysl? Ano. Umělec vylézá z komfortní zóny a komunikuje s vnějším světem. Co se dá změnit. Co se nedá. Marius Konvoj o věcech mluví napřímo.

Neoegoact na Zimnichaaku II ve Futře