Božská nulo, jenž jsi v ekonomice
a tím i mezi námi,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď pochválen výpočet tvůj,
jako v byznysu, tak v životě.
Potřeby vezdejší dej nám dnes
a odpusť nám naše dluhy,
jakož i my odpouštíme našim dlužníkům
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od všeho zlého.
Neboť podnikatelský záměr jednotlivce
je podřízen potřebám většiny.

0

zero economy  #neoego#mariuskonvoj#zeroeconomy

https://www.instagram.com/p/BvtXf90Fzty/