#neoegoact #neoego #mariuskonvoj #ego #buh #zivot #nonstop #konzumnirvana #creativecommons

#neoegoact
neo: nový, novo-
ego: já; centrum osobnosti
act/akt: čin, výkon; dějství
neoego: nový pohled na centrum osobnosti; hloubková revize jáství, objektivizované hledání jednoty s citem pro jedinečnost bytí neoegoact: výsledné činy, hodnoty, postoje; chování vycházející z revize jáství
https://www.instagram.com/neoegoact/
https://mariuskonvoj.cz/

#neoegoact Bezpodmínečnou láskou a vděčností dotýkám se věčnosti-boha