0 hodnot českých
2013
návrh na bankovky nulové hodnoty
30x70cm
kresba, papír

/

Zero values czech
draft bills to zero
30x70cm
drawing, paper

0 hodnot