#neoegoact #neoego #neo #ego #act neoegoact neoego ego

Vstanu každé pondělí a napíši hned #neoegoact

#neoegoact  #neoego #neo #ego #act 

#neoegoact
neo: nový, novo-
ego: já; centrum osobnosti
act/akt: čin, výkon; dějství
neoego: nový pohled na centrum osobnosti; hloubková revize jáství, objektivizované hledání jednoty s citem pro jedinečnost bytí neoegoact: výsledné činy, hodnoty, postoje; chování vycházející z revize jáství
https://www.instagram.com/neoegoact/
http://mariuskonvoj.cz/

19.4.2018