Veselé Konzumace

2014
objekt 100 cm
světelný řetěz,
energie 220V

/

Happy Consuming
2014
Object 100 cm
light chain,
220V power