MARIUS KONVOJ

Zde se zhmotňuje 
MARIUS KONVOJ

POSLEDNÍ MUTANT HRDINA

 

Projekt hledající smysl. Životní koncept přesahující život tvůrce – konec individuality. Vše se mění a nic není stále. Vše je v neustálém procesu. A ač je to nemožné, tak je vše dobré. Cítíme to stejně. Poznáš to až obrátíš Ego. Šiř dobro, kritizuj, tvoř, zůstaň svobodný! Všechnu moc imaginaci!

Marius Konvoj (*1986)
Ostravský umělec Marius Konvoj je klíčovou figurou české umělecké scény posledních deseti let.
Pomocí pracovního slovníku nabitého vzpomínkami a zážitky, zapojením svého vlastního těla bez oblečení do často nebezpečných procesů a sil, které uvolňuje jeho práce, Marius Konvoj kombinuje plastické přemýšlení se subjektivně konzumovanou sexualitou. Jeho instalace a eventy se stávají výzkumem životního motoru a gravitačních sil, a upevňují – navzdory, nebo dokonce proto, svou zjevnou absurditu do působivých symbolů základní lidské zkušenosti.
Marius Konvoj se na české ale i zahraniční nezávislé klubové scéně prezentuje především v rytmu digital hardcore.

/
+MARIUS KONVOJ+ Last mutant hero .Audio-visual project seeking the reason.
Living life in excess of the actual concept of a creator. Everything changes and nothing is forever. . . everything is in the process. Fail to meet your expectation, but we feel it as well.

Marius Konvoj (*1986)
Ostrava based artist Marius Konvoj has been a key figure in the Czech art world for the last ten years, and is one of the most important contemporary artists on the local scene. By using a working vocabulary charged with memories, experiences, and involving his own body without clothes directly in the often-dangerous processes and powers unleashed by his work, Marius Konvoj combines plastic thinking with subjectively consummated sexuality in his work. His installations and events become explorations of life’s motor and gravitational forces, and consolidate – despite, or even because of, their apparent absurdity – into impressive symbols of fundamental human experiences.
Mark Divo