kybernetický život

Uživatel se stará o kybernetický život.
2012
pc hra

/

Cyber life
2012
User cares about cyber life.
pc game