Pozitivní Apokalypsa

2014
objekt, zvuk, 150x30x220 cm,
kolo,kov, plast, boty, rukavice, energie 12V, zesilovač

/

Positive Apocalypse
2014
object, sound
round, metal, plastic, shoes, gloves, 12V power, amplifier