Normalizace neskončila

2014
objekt pletená šála, 17 x140 cm, akce: Chození a skandování s šálou
(design) fanouškovská pletená šála,

/

Normalization did not end
2014
object knitted scarf, 17 x140 cm ,Action: Walking and chanting with scarf
(design) fan knitted scarf,