Královské číslo 0

(Všechno je jedno
a v něm je všechno.)
2011
světelný objekt
30x20x5 cm
plexisklo, led diody,
energie 3,5V

/

The Royal Number 0
(All is one
and it is everything.)
2011
light object
30x20x5 cm
plexiglass, LEDs,
3,5V power