#neoegoact Život je nepočitatelná externalita a přitom žijeme.

30.1.2020